kowal w kuźni

  ogień w palenisku

 

roztoczańska kuźnia