Historia

„Dom dyrektora” w zespole Cukrowni „Klemensów” należącym ówcześnie do Ordynacji Zamoyskich powstał na przełomie XIX i XX wieku (prawdopodobnie 1895). Obiekt powstał z przeznaczeniem na dom mieszkalny dyrektora cukrowni. Pierwszym, który tam zamieszkał był tragicznie zmarły (1912 r.) w wodach Wieprza dyrektor Iwanowski. Następnie w obiekcie zamieszkał Julian Wyszyński, który pełnił funkcje dyrektora do 1940 roku. Po nim w domu tym mieszkał do 1946 roku kolejny mianowany przez ordynata Zamoyskiego dyrektor Maliński. Po nacjonalizacji cukrowni w 1946 roku budynek nadal przez pewien czas pełnił funkcje mieszkalne. W latach późniejszych parter budynku został zaadoptowany na przedszkole przyzakładowe, a jedno pomieszczenie zostało przeznaczone dla pracującego tam felczera. W związku z tym zostały dokonane korekty wnętrza. W tym samym czasie piętro budynku wykorzystywane było na mieszkania prywatne.

Przez lata obiekt nie był rewitalizowany. Po zamknięciu przedszkola budynek nie pełnił już żadnych funkcji. Opuszczony stał się miejscem, do którego przychodzili ludzie z problemami alkoholowymi i narkotykowymi, którzy to miejsce traktowali bez jakiegokolwiek poszanowania. Budynek został zdewastowany, skradzione zostały wszystkie przedmioty, które miały jakąkolwiek wartość materialną. Kilkukrotnie ogłaszane były przetargi na sprzedaż obiektu, do których nikt nie przystąpił. Dopiero w 2006 roku budynek wraz z działką prywatny właściciel nabył od Spółki Polski Cukier.

 

Wpis do rejestru zabytków

Budynek „Dom dyrektora” jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Poniżej decyzja dotycząca wpisania tego obiektu.

„Pismem z dnia 9 czerwca 1994 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zamościu wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków „domu dyrektora” w zespole PP Cukrownia „Klemensów” w Szczebrzeszynie. 1 lutego 1995 roku została wydana decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków województwa zamojskiego w dziale A pod numerem rejestru poz. 505 następujące dobro kultury:

„Dom Dyrektora” w zespole cukrowni „Klemensów” w Szczebrzeszynie zlokalizowany przy ul. Słodkiej 1, na działce nr 327/3 o pow. 3917 m2 należącej do Skarbu Państwa, będący własnością PP Cukrownia „Klemensów” w Szczebrzeszynie, drewniany, składający się z centralnego budynku głównego, dwukondygnacyjnego, z poddaszem użytkowym oraz dwóch bocznych skrzydeł /od wschodu i zachodu/, jednokondygnacyjnych, również z poddaszem użytkowym oraz niewielką werandą przylegającą do skrzydła zachodniego. Całość pokryta dachem dwuspadowym, ściany zewnętrzne oszalowane.

 „Dom dyrektora” jest ginącym już na terenie województwa przykładem rezydencjonalnych budowli drewnianych o bogatej dekoracji architektonicznej. Forma tego dzieła budownictwa i architektury, mają niezwykle ważne znaczenie dla historii budownictwa i architektury dawnego województwa zamojskiego oraz dawnej Ordynacji Zamoyskich.” (Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków)

zabytki